@Article{,
 author = {A. Bokota, R. Parkitny, N. Sczygiol, L. Sowa},
 title = {Modelowanie numeryczne podstawowych zjawisk krzepniÍcia odlewu},
 journal = {PostÍpy Teorii i Praktyki Odlewniczej},
 year = {2009},
 pages = {7--20}
 }