@Article{,
 author = {A. Bokota, E. Gawrońska, R. Parkitny, N. Sczygiol},
 title = {Numeryczne modelowanie zjawisk towarzyszących procesowi krzepnięcia metali i ich stopów za pomocą autorskich programów komputerowych},
 journal = {Postępy Teorii i Praktyki Odlewniczej},
 year = {2009},
 pages = {21--34}
 }