@Article{,
 author = {J. Rojek, M. Hyrcza--Michalska, A. Bokota, W. Piekarska},
 title = {Wyznaczanie właściwości mechanicznych spoin w spawanych laserowo wsadach do tłoczenia},
 journal = {Zesz.Nauk.PWarsz. Mechanika,z.226},
 year = {2009},
 pages = {39--45}
 }