@InProceedings{,
 author = {A. Bokota, T. Domański, L. Sowa},
 booktitle = {MMaMS’2009, Modelovanie Mechanických a Mechatronických Sústav. 3. medzinárodná konferencja. Zemplínska Šírava, Slovak Republic},
 title = {Numerická analýza mechanických javov pri kalení oceľových súčiastok},
 pages = {69--73},
 year = {2009}
 }