@InProceedings{,
 author = {A. Bokota, W. Piekarska},
 booktitle = {MMaMS’2009, Modelovanie Mechanických a Mechatronických Sústav. 3. medzinárodná konferencja. Zemplínska Šírava, Slovak Republic},
 title = {Numerické modelovanie zvyškových napätí pri laserovom zváraní pomocou dvoch lúčov},
 pages = {74--78},
 year = {2009}
 }