@InProceedings{,
 author = {T. Domański, A. Bokota},
 booktitle = {MMaMS’2009, Modelovanie Mechanických a Mechatronických Sústav. 3. medzinárodná konferencja. Zemplínska Šírava, Slovak Republic},
 title = {Numerický model tepelných javov a fázových transformácii v procesoch kalenia nástrojov},
 pages = {89--94},
 year = {2009}
 }