@InProceedings{,
 author = {L. Sowa, A. Bokota},
 booktitle = {MMaMS’2009, Modelovanie Mechanických a Mechatronických Sústav. 3. medzinárodná konferencja. Zemplínska Šírava, Slovak Republic},
 title = {Numerická analýza rastu tuhej fázy v závislosti na odlievani pri kontinuálnom odlievaní},
 pages = {442--446},
 year = {2009}
 }