@Article{,
 author = {J. Adamus, R. Bęczkowski, E. Bociąga, A. Bokota, ...},
 title = {Monografia „60lat Wydziału Inżynierii Mechanicznj i Informatyki Politechniki Częstochowskiej”},
 journal = {Wyd.SWPCzęst},
 year = {2009},
 pages = {271}
 }