@InProceedings{,
 author = {K. Kaczmarek, P. Sevastsyanau},
 booktitle = {Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji. Andrzej Szplit (Ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach},
 title = {Wpływ kosztów prowizji na skuteczność strategii inwestycyjnych opartych na analizie rynku najlepszych ofert kupna i sprzedaży},
 pages = {139--148},
 year = {2009}
 }