@InProceedings{,
 author = {P. Sevastsyanau, K. Tkacz},
 booktitle = {Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji. Andrzej Szplit (Ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach},
 title = {System informatyczny dla realizacji optymalnych strategii tradingowych na Giełdzie Papierów Wartościowych},
 pages = {241--252},
 year = {2009}
 }