@InProceedings{,
 author = {P. Bartosiewicz, L. Dymava},
 booktitle = {Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji. Andrzej Szplit (Ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach},
 title = {System informatyczny wspierający podejmowanie decyzji krótkoterminowych na rynku kapitałowym},
 pages = {91--100},
 year = {2009}
 }