@InProceedings{,
 author = {L. Dymava, M. Pilarek},
 booktitle = {Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji. Andrzej Szplit (Ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach},
 title = {Analiza przedziałowa w rozwiązywaniu zagadnień ekonomicznych w ramach modelu przepływów międzygałęziowych},
 pages = {211--222},
 year = {2009}
 }