@Article{,
 author = {C. Kościelny, M. Kurkowski, M Srebrny},
 title = {Kryptografia, teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania},
 journal = {Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa},
 year = {2009},
 pages = {218}
 }