@Article{,
 author = {Ł. Adrjanowicz, M. Kubanek},
 title = {Filtracja obrazów w środowisku równoległym},
 journal = {Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej},
 year = {2011},
 number = {1},
 pages = {185--190}
 }