@Article{,
 author = {G. Michalski},
 title = {Oddziaływanie właściwości procesorów graficznych na realizowane obliczenia},
 journal = {Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej},
 year = {2011},
 number = {1},
 pages = {311--317}
 }