@Article{,
 author = {R. Perliński, N. Sczygiol},
 title = {Wykorzystanie idei grzew gry plansz częściowych w algorytmie minimax},
 journal = {Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej},
 year = {2011},
 number = {1},
 pages = {507--512}
 }