@Article{,
 author = {A. Sadowski, A. Jakubski},
 title = {Dedykowna architektura stworzona na FPGA do badania logicznych formuł},
 journal = {Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej},
 year = {2011},
 number = {1},
 pages = {147--152}
 }