@Article{,
 author = {A. Nagórka},
 title = {Poprawa efektywności symulacji krzepnięcia metodą elementów skończonych dzięki adaptacji siatki i kroku czasowego},
 journal = {Informatyka w Technologii Materiałów},
 year = {2004},
 volume = {4},
 pages = {8--22}
 }