@Article{,
 author = {S. Kryvyi, N. Sczygiol},
 title = {Wybrane zagadnienia informatyki teoretycznej},
 journal = {Wydawnictwo PCz},
 year = {2010},
 pages = {407 stron}
 }