@Article{,
 author = {J. Rojek, M. Hyrcza--Michalska, A. Bokota, W. Piekarska},
 title = {Metody wyznaczania właściwości mechanicznych złącz w spawanych laserowo wsadach do tłoczenia},
 journal = {Przegląd Mechaniczny},
 year = {2010},
 number = {11/10},
 pages = {13--20}
 }