@Article{,
 author = {G. Michalski, N. Sczygiol},
 title = {Budowa globalnej macierzy sztywności w metodzie elementów skończonych z zastosowaniem procesorów graficznych},
 journal = {Metody Informatyki Stosowanej},
 year = {2010},
 number = {2 (23)},
 pages = {97--104}
 }