@Article{,
 author = {M. Pilarek},
 title = {Implementacja arytmetyki przedziałowej z wykorzystaniem rozszerzeń multimedialnych SSE oraz zmodyfikowanej metody dzielenia przedziałowego},
 journal = {Metody Informatyki Stosowanej},
 year = {2010},
 volume = {23},
 number = {2},
 pages = {120--128}
 }