@Article{,
 author = {J. Mikoda, N. Sczygiol, A. Wawszczak},
 title = {Metody prezentacji danych w aplikacjach inżynierskich wykorzystujących Architekturę SOA},
 journal = {Metody Informatyki Stosowanej},
 year = {2010},
 volume = {23},
 number = {2},
 pages = {117--125}
 }