@Article{,
 author = {K. Wiaderek},
 title = {Przekształcanie cyfrowego obrazu barwnego w zbiór rozmyty zawierający informację o lokalizacji barwy},
 journal = {Wyd. P--Cz, Computer Science},
 year = {2010},
 number = {13},
 pages = {41--50}
 }