@Article{,
 author = {K. Wiaderek},
 title = {Wyznaczanie barwy rozmytej punktu w cyfrowym obrazie barwnym},
 journal = {Problemy Eksploatacji},
 year = {2010},
 number = {2},
 pages = {195--205}
 }