@Article{,
 author = {G. Michalski, M. Woźniak},
 title = {Analiza wydajności wybranych metod równoległej realizacji algorytmów mnożenia macierzy dla GPU},
 journal = {Wyd. P--Cz, Computer Science},
 year = {2010},
 number = {13},
 pages = {93--101}
 }