@InProceedings{,
 author = {J. Błaszczuk, A. Kulawik, N. Sczygiol},
 booktitle = {Reklama i mezkul'turnye kommunikacii: istoria i sovremennost'. Sbornik statej. Barnaul,},
 title = {The Impact of Promotion on the Recruitment of Students at the Technical University},
 pages = {113--124},
 year = {2010}
 }