@InProceedings{,
 author = {W. Piekarska, N. Sczygiol, M. Kubiak},
 booktitle = {Międzynarodowa Konferencja "Informacja w Budowie maszyn", Bijsk (Rosja), 7--9.10.2010},
 title = {Numerical modeling o modern welding technology},
 pages = {13--17},
 year = {2010}
 }