@InProceedings{,
 author = {T. Domański, A. Bokota},
 booktitle = {PlastMet’2010, VII Seminarium Naukowe. „Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali”. Łańcut--Zamek, 30 listopada--3 grudnia 2010},
 title = {Modele numeryczne zjawisk hartowania stali narzędziowej oparte na wykresach CTPi oraz CTPc},
 pages = {173--175},
 year = {2010}
 }