@InProceedings{,
 author = {A. Bokota, L. Sowa},
 booktitle = {PlastMet’2010, VII Seminarium Naukowe. „Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali”. Łańcut--Zamek, 30 listopada--3 grudnia 2010},
 title = {Model numeryczny zjawisk cieplno--przepływowych procesu narastania wlewka cos},
 pages = {135--137},
 year = {2010}
 }