@InProceedings{,
 author = {M. Ciesielski, B. Mochnacki},
 booktitle = {Materiały konferencyjne 51 Międzynarodowej Konferencji Naukowej Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2010, 27--29.09.2010, Kielce--Cedzyna,},
 title = {Analiza numeryczna procesów cieplnych w obszarze kompozytu z kulistymi cz±stkami},
 pages = {CD--ROM},
 year = {2010}
 }