@InProceedings{,
 author = {M. Ciesielski, Z. Domański, B. Mochnacki},
 booktitle = {Mechanika Ośrodków Niejednorodnych, III konferencja naukowa: Streszczenia Referatów, Zielona Góra--Łagów 4--6.06.2010, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego,},
 title = {Model numeryczny krzepnięcia kompozytu z cząstkami},
 pages = {31--32},
 year = {2010}
 }