@InProceedings{,
 author = {B. Baran, M. Ciesielski, Z. Domański},
 booktitle = {Mechanika Ośrodków Niejednorodnych, III konferencja naukowa: Streszczenia Referatów, Zielona Góra--Łagów 4--6.06.2010, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010},
 title = {Model sieciowy mikrofiltracji},
 pages = {15--16},
 year = {2010}
 }