@InProceedings{,
 author = {M. Kurkowski},
 booktitle = {Materiały XIII Krajowej Konferencji Kryptografii I Ochrony Informacji Enigma 2010, Warszawa},
 title = {Metody specyfikacji protokołów kryptograficznych},
 year = {2010}
 }