@Article{,
 author = {. Rojek, M. Hyrcza--Michalska, A. Bokota, W. Piekarska},
 title = {Doświadczalne i numeryczne wyznaczanie właściwości mechanicznych złącz wsadów do tłoczenia spawanych techniką laserową},
 journal = {Polska Metalurgia w latach 2006--2010 (red. K. Świątkowski)},
 year = {2010},
 volume = {rozdział w monografii},
 number = {582--589}
 }