@InProceedings{,
 author = {G. Michalski, A. Wawszczak},
 booktitle = {Materiały konferencyjne ICT Young 2012, 25--27 maj 2012, Gdańsk},
 title = {Realizacja symulacji procesu krzepnięcia z zastosowaniem architektury CUDA},
 pages = {431--438},
 year = {2012}
 }