@InProceedings{,
 author = {A. Wawszczak},
 booktitle = {Materiały konferencyjne ICT Young 2012, 25--27 maj 2012, Gdańsk},
 title = {Zastosowanie wzorców projektowych do tworzenia aplikacji inżynierskich},
 pages = {635--639},
 year = {2012}
 }