@Article{,
 author = {R. Parkitny, R. Wyrzykowski, N. Sczygiol, A. Nagórka, T. Olas, G. Szwarc},
 title = {Modelowanie numeryczne krzepniecia odlewów. sekwencyjne i równoległe symulacje komputerowe},
 journal = {Informatyka w Technologii Materiałów},
 year = {2001},
 volume = {1(2)},
 pages = {104--116}
 }