@Article{,
 author = {G. Michalski},
 title = {Oddziaływanie gier sieciowych na zachowanie graczy},
 journal = {Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, Studia Informatica},
 year = {2011},
 number = {28 (656)},
 pages = {277--287}
 }