@Article{,
 author = {B. Mochnacki, M. Ciesielski},
 title = {Model numeryczny oddziaływań termicznych między tkanką skórną i zewnętrznym źródłem ciepła},
 journal = {Modelowanie Inżynierskie},
 year = {2011},
 volume = {41},
 number = {10},
 pages = {283--290}
 }