@Article{,
 author = {B. Mochnacki, M. Ciesielski},
 title = {Modelowanie nagrzewania tkanki skórnej. Dopuszczalna dawka termiczna},
 journal = {II Kongres Mechaniki Polskiej, 29.08--31.08.2011 r., Poznań, Książka Streszczeń},
 year = {2011},
 pages = {19}
 }