@InProceedings{,
 author = {B. Mochnacki, M. Ciesielski},
 booktitle = {Modelowanie w Mechanice, 50 Sympozjon, 26.02--2.03.2011 r., Ustroń, Zeszyt streszczeń},
 title = {Model numeryczny oddziaływań termicznych między tkanką skórną i zewnętrznym źródłem ciepła},
 pages = {s. 110},
 year = {2011}
 }