@InProceedings{,
 author = {A. Kulawik},
 booktitle = {Modelowanie In┐ynierskie},
 title = {Model hartowania elementu osiowo--symetrycznego z uwzglŕdnieniem ruchˇw ch│odziwa},
 pages = {213--220},
 year = {2011}
 }