@InProceedings{,
 author = {J. Babeł, A. Kulawik},
 booktitle = {Modelowanie Inżynierskie, 11 (42)},
 title = {Modelowanie odkształceń strukturalnych procesu obróbki cieplnej},
 pages = {11--18},
 year = {2011}
 }