@InProceedings{,
 author = {N. Sczygiol, G. Szwarc, A. Nagórka},
 booktitle = {XL Sympozjon PTMTS Modelowanie w Mechanice},
 title = {Modelowanie numeryczne zjawisk termomechanicznych sprzezonych poprzez warunki brzegowe},
 pages = {223--224},
 year = {2001}
 }