@Article{,
 author = {K. Kaczmarek},
 title = {System wspomagający pracę tradera. Porównanie warunków handlu elektronicznego na rynku polskim z warunkami handlu na rynku amerykańskim},
 journal = {Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 612},
 year = {2010},
 pages = {381--394}
 }