@Article{,
 author = {K. Kaczmarek},
 title = {Zastosowanie syntezy logiki rozmytej i teorii Dempstera--Shafera w systemie transakcyjnym},
 journal = {Metody Informatyki Stosowanej},
 year = {2011},
 number = {3 (28)},
 pages = {77--90}
 }