@InProceedings{,
 author = {R. Parkitny, N. Sczygiol, A. Nagórka, G. Szwarc},
 booktitle = {Materiały 8. Konferencji "Informatyka w Technologii Metali 'KomPlasTech'2001' ", Korbielów},
 title = {Modelowanie numeryczne oddziaływan termomechanicznych odlewu i formy odlewniczej},
 pages = {155--162},
 year = {2001}
 }