@Article{,
 author = {N. Sczygiol, G. Szwarc, T. Olas, A. Nagórka},
 title = {Analiza obiektowa krzepniecia modelowanego elementami skończonymi},
 journal = {Krzepniecie Metali i Stopów},
 year = {1997},
 volume = {30},
 pages = {233--242}
 }