@Article{,
 author = {M. Woźniak},
 title = {Analiza formatów reprezentacji macierzy rzadkich pod  kątem ich zastosowania w procesorach GPU},
 journal = {Hutnik--Wiadomości Hutnicze},
 year = {2012}
 }